Vivencie V/VII: Cyklus na téma BOHOVÉ A BOHYNĚ (uzavřená skupina)