Loading...
Biodanza škola2019-03-20T17:33:30+00:00

 
V září 2019 bude začínat výcvik Biodanzy v České republice. 

Biodanza škola – Systém Rolando Toro je vědecky fundovaný a mezinárodně uznávaný výcvik, ve kterém nechybí prožívání a radost. Jedná se o tříletý výcvik, kde poznáváme metodu Biodanzy a její principy do hloubky a zažíváme teorii prakticky.

Biodanza škola obsahuje 28 povinných víkendových modulů na daná témata a 3 další prohlubující semináře Biodanzy. Forma Biodanza školy je kombinovaná – docházková v Praze a rezidenční ve vybraném centru v České republice. Jednotlivými moduly Vás budou provázet Markéta Hrabalová, Aneta Končulová a zahraniční lektoři s odpovídající kvalifikací. 

Součástí každého modulu je teoretická a prožitková část s tancem a pohybem. Ke všem modulům obdrží účastníci studijní materiály v češtině pro individuální studium. Výcvik bude probíhat v češtině, příp. s tlumočením do češtiny.

Pro úspěšné absolvování školy a získání mezinárodního certifikátu je nutno následně absolvovat 8 supervizí a sepsat a představit monografii (závěrečná písemná práce na specializované téma).

Více informací najdete na www.biodanzaskola.cz