Biodanza škola

Certifikovaný výcvik pro lektory Biodanzy.

 Od ZÁŘÍ 2023 běží NOVÝ VÝCVIK BIODANZY.

Biodanza škola, systém Rolando Toro, je komplexní výcvik, který propojuje tanec, prožitek a teorii. Jedná se o mezinárodně uznaný koncept, který se opírá o vědecké základy. Výcvik vede k hluboké osobní proměně a otevírá možnost nového povolání. Učíme se skrz vlastní prožitky a zároveň získáváme široké poznatky z různých oborů pro porozumění toho, jak Biodanza funguje.

Biodanza škola obsahuje 30 povinných modulů a 3 prohlubující semináře Biodanzy. Moduly provází zkušení lektoři z Čech i zahraničí s odpovídající kvalifikací.

Součástí každého modulu je teoretická a prožitková & taneční část. Ke všem modulům obdrží účastníci studijní materiály v češtině. Výcvik probíhá v češtině, příp. je do češtiny tlumočen. Výcvik probíhá o víkendech buď v Praze nebo ve vybraných centrech v České republice.

Podmínky pro získání mezinárodního certifikátu lektora Biodanzy: účast na všech víkendových modulech, 8 supervizí, závěrečná písemná práce na vybrané téma, tzv. monografie.

Vedení Biodanza školy Česká republika – Markéta Hrabalová & Aneta Končulová.

Přihlášky a veškeré informace na www.biodanzaskola.cz

Biodanza škola - Nový výcvik od září 2023

Přihlášky a veškeré informace na www.biodanzaskola.cz

Biodanza škola - Pozvání od Markéty Hrabalové a Anety Končulové - Nový výcvik Biodanzy od září 2023