Od září 2019 probíhá 1. výcvik Biodanzy v České republice. 

Biodanza škola – Systém Rolando Toro – je vědecky fundovaný a mezinárodně uznávaný trénink. Tento tříletý výcvik je pln tance, hlubokých prožitků, radosti a zároveň je obohacen o teori, která je přímo spojená se životem jako takovým.  Během výcviku poznáváme Biodanzu a její zákonitosti a uvádíme teorii do pohybu skrz tanec a projev.

Biodanza škola obsahuje 28 povinných víkendových modulů na daná témata a 3 další prohlubující semináře Biodanzy. Forma školy je kombinovaná – docházková v Praze nebo rezidenční ve vybraném centru v České republice. Jednotlivými moduly Vás provázejí Markéta Hrabalová, Aneta Končulová a kvalifikovaní a zkušení lektoři ze zahraničí.

Součástí každého modulu je teoretická a prožitková část s tancem a pohybem. Ke všem modulům obdrží účastníci studijní materiály v češtině. Výcvik probíhá v češtině, příp. je do češtiny tlumočen . 

Pro získání mezinárodního certifikátu, který opravňuje vést lekce a semináře Biodanzy po celém světě  je nutná účast na všech víkendových modulech, absolvování min. 8  supervizí, sepsání & představení  závěrečné písemné práce na vybrané téma, tzv. monografie.

Do právě probíhajícího výcviku již není možné se přidat.
 
Nový tříletý cyklus školy bude začínat v září 2023. V  případě, že máte o výcvik zájem, napište na nebo info@biodanzaskola.cz nebo marketa@biodanzapraha.cz.

Více informací najdete na www.biodanzaskola.cz