Biodanza škola

Výcvik pro budoucí lektory Biodanzy v České republice.

Nový cyklus od ZÁŘÍ 2023.

Biodanza škola – Systém Rolando Toro – je komplexní výcvik, který propojuje tanec, prožitky a teorii. Jedná se o mezinárodně uznávaný koncept, který je postaven na vědeckých základech. Vede k osobní proměně a otevírá možnost nového povolání. Učíme se skrz vlastní prožitky a zároveň získáváme široké poznatky z různých oborů pro porozumění toho, jak Biodanza funguje.

Biodanza škola obsahuje 30 povinných víkendových modulů a 3 prohlubující semináře Biodanzy. Moduly provází zkušení lektoři z Čech i zahraničí s odpovídající kvalifikací

Součástí každého modulu je teoretická a prožitková & taneční část. Ke všem modulům obdrží účastníci studijní materiály v češtině. Výcvik probíhá v češtině, příp. je do češtiny tlumočen. Výcvik probíhá napůl v Praze a napůl rezidenční formou ve vybraných centrech v České republice.

Podmínky pro získání mezinárodního certifikátu: účast na všech víkendových modulech, 8 supervizí, závěrečná písemná práce na vybrané téma, tzv. monografi

Vedení Biodanza školy Česká republika – Markéta Hrabalová & Aneta Končulová.

~REGISTRACE do nového cyklu jsou otevřeny. Veškeré informace na www.biodanzaskola.cz

Biodanza škola - Nový výcvik od září 2023