Biodanza škola

Certifikovaný výcvik pro lektory Biodanzy.

www.biodanzaskola.cz

Biodanza škola, systém Rolando Toro, je komplexní tříletý výcvik, který propojuje tanec, prožitek a teorii. Jedná se o mezinárodně uznaný koncept, který se opírá o vědecké základy. Výcvik vede k hluboké osobní proměně a otevírá možnost nového povolání. Učíme se skrz vlastní prožitky a zároveň získáváme široké poznatky z různých oborů pro porozumění toho, jak Biodanza funguje.

Biodanza škola obsahuje 30 povinných modulů a 3 prohlubující semináře Biodanzy. Moduly provází zkušení lektoři z Čech i zahraničí s odpovídající kvalifikací.

Součástí každého modulu je teoretická a prožitková & taneční část. Ke všem modulům obdrží účastníci studijní materiály v češtině. Výcvik probíhá v češtině, příp. je do češtiny tlumočen. Výcvik probíhá o víkendech buď v Praze nebo ve vybraných centrech v České republice.

Podmínky pro získání mezinárodního certifikátu lektora Biodanzy: účast na všech víkendových modulech, 8 supervizí, závěrečná písemná práce na vybrané téma, tzv. monografie.

Vedení Biodanza školy Česká republika – Markéta Hrabalová & Aneta Končulová.

Nový výcvik se bude otevírat v roce 2027. Při předběžném zájmu o výcvik napište na info@biodanzaskola.cz.

 

Biodanza škola - Pozvání k výcviku v září 2023 - Markéta Hrabalová

Biodanza škola - Pozvání k výcviku v září 2023 - Markéta Hrabalová & Aneta Končulová