Jednodenní seminář Bohové a Bohyně

Jednodenní seminář Bohové a Bohyně

Datum a čas: 17.06.2018 10:00 - 18:00


Archetypy Bohů a Bohyň jsou síly, které ovlivňují na naši kulturu a společnost. Aniž si to možná uvědomujeme, mají vliv i na lidi i nás samotné. Když se s těmito archetypy propojíme, poznáme a prožijeme jejich kvality, může dojít ke změně. Můžeme ovlivnit naše chování a využít jejich síly v momentech, kdy je to potřebné. Jsou to mýtické síly a energie, které nás pojí s pradávnou podstatou. 

Během tohoto jednodenního semináře budeme tančit převážně archetypy Bohů a Bohyň z řecké mytologie. Je to pozvání k navázání kontaktu s těmito mýtickými silami a jejich silou proměny. 

Tento seminář je volným pokračováním sedmidílného cyklu Vivencií, nicméně na tomto cyklu však není podmínkou pro účast na semináři. 

Zváni jsou všichni, kdo chtějí tančit, prožívat a rozvíjet se.

Tančit budeme v neděli 17. 6.2018 ve Studiu Karlovka od 10:00 – 18:00 hod

Adresa: Karlova ulice 25, Praha 1, 2. patro.

Cena semináře je 1.100 Kč. Vaše místo bude rezervováno při přihlášení a zaplacení zálohy 500 Kč na č.ú. 2001188171/2010

Seminář bude probíhat v češtině a v angličtině.

Jste srdečně zváni!

Místo konání
Studio Karlovka

Rezervace:

Rezervace jsou uzavřeny.