Jednodenní seminář v Praze: TRANSCENDENCE – PROPOJENÍ & HARMONIE

Jednodenní seminář v Praze: TRANSCENDENCE – PROPOJENÍ & HARMONIE

Datum a čas: 02.04.2022 10:00 - 18:00… o celistvosti, kráse a jednotě … 
 

Seminář „Transcendence – Propojení & Harmonie“ je pozváním k tanci a bytí v přítomnosti. Z toho místa můžeme nechat odplout nepodstatné a spojit s časem a prostorem bez hranic.

Transcendence v Biodanze znamená přirozenou schopnost lidské bytosti vstoupit do bytostného spojení se vším, co existuje. Jde o překročení hranice sebe samého a vstoupení do prostoru celistvosti a totálnosti. 

Přijměte pozvání připomenout si během tohoto semináře krásu a posvátnost života. Vítáni jsou všichni, kdo chtějí prohloubit své sebepoznání, smysluplnost a citlivost vůči životu.

Tento seminář je posledním z 5 jednodenních seminářů. Ty se konaly v předchozích měsících a byly inspirovány základními liniemi rozvoje lidského potenciálu, které v Biodanze rozlišujeme. Tyto linie, Vitalita, Sexualita, Kreativita, Afektivita a Transcendence jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden harmonický celek. 

Na seminář se můžete přihlásit, i pokud jste se neúčastnili předchozích seminářů. Pro účast je však doporučená alespoň základní zkušenost s Biodanzou. 

Seminář se koná v sobotu 2. dubna 2022, 10 – 18 hod. v Praze. Adresa: Studio Itaka, Korunní 35, Praha 2.

Cena semináře je 1.300 Kč (v případě účasti na všech 5 seminářích je cena 1.110 Kč).

Odesláním přihlášky vzniká nezávazná 3 denní rezervace. Vaše místo bude závazně rezervováno při uhrazení zálohy ve výši 500 Kč, č. ú. 2001188171/2010, variabilní symbol 20220402. Do poznámek uveďte své jméno a název semináře.

Storno podmínky: Záloha Vám bude vrácena v plné výši, pokud se odhlásíte min. 7 dní před začátkem semináře. Později bude vráceno 50%. 3 dny před konáním akce je záloha nevratná. 

V případě dotazů se na mě můžete obrátit přes mail: marketa@biodanzapraha.cz nebo tel. 734 123 704.

Místo konání
Studio ITAKA

Rezervace:

Rezervace jsou uzavřeny.