Jednodenní seminář v Praze na téma LEHKOST BYTÍ

Jednodenní seminář v Praze na téma LEHKOST BYTÍ

Datum a čas: 13.08.2022 10:00 - 18:00


… o lehkosti, proměnlivosti a klidu …
 

Přeješ si přinést lehkost do tvého života? Rád by sis opět vzpomněl na svou vlastní nevinnost a čistotu? Chtěl bys umět změnit perspektivu a dokázat se na věci podívat s odstupem?

Právě tyto otázky budou inspirací pro tanec během jednodenního semináře na téma LEHKOST BYTÍ.

Přijměte pozvání ke spojení se kvalitou lehkosti, radosti a proměnlivosti. Ve spojení se sebou samým důvěřovat vnitřním impulzům, jenž se někdy objeví jen na krátký čas. Být bdělý a využít momentů inspirace k akci, která je v tom čase snadná. 

Během tance posílíme schopnost přinášet lehkost jak do každodenního života, tak do momentů, které jsou v životě zásadní. 

Tančit s ladností a lehkostí v srdci budeme v sobotu 13. srpna 2022, 10 – 18 hod. v Praze. 

Seminář je vhodný jak pro tanečníky, kteří již mají s Biodanzou zkušenosti, tak pro ostatní, kteří Biodanzu chtějí poznat.

Cena semináře je 1.300 Kč.

Místo konání: Studio Itaka, Korunní 35, Praha 2.

Místo na semináři je třeba rezervovat si předem – mailem na marketa@biodanzapraha.cz nebo sms 734 123 704. Uzavírka registrací ve čtvrtek 18. srpna 2022.

Odesláním přihlášky vzniká nezávazná 3 denní rezervace. Vaše místo bude závazně rezervováno po uhrazení zálohy ve výši 500 Kč, č. ú. 2001188171/2010, variabilní symbol 20220813. 

Storno podmínky: Záloha Vám bude vrácena v plné výši, pokud se odhlásíte min. 7 dní před začátkem semináře. Později bude vráceno 50%. 3 dny před konáním akce je záloha nevratná. Můžete ji však převést na jiného zájemce o tento seminář.

Místo konání
Studio ITAKA