Seminář na téma STROM PŘÁNÍ / TREE OF WISHES

Seminář na téma STROM PŘÁNÍ / TREE OF WISHES

Datum a čas: 15.12.2017 - 16.12.2017 18:00


English version see below 

Žít naplno a prožívat, vnímat živost každou buňkou svého těla – to vede k tomu, že se na povrch vynesou naše esenciální přání. Jsou to přání, která jsou spojena s naším srdcem. Jsou to přání, která jsou bytostná. 

Která jsou tato stálá přání, která motivují naše kroky jít životem? Která přání to jsou, která přináší do našeho života štěstí? Která jsou naše esenciální přání?

Právě tato esenciální přání nás provádí na naší cestě k sebepoznání. A právě pro lidi, kteří jsou na cestě k poznání sami sebe je tento seminář určen. 

Během tohoto semináře aktivujeme společně sílu naší představivosti. Propojíme s našimi bytostnými přáními a budeme je tančit a prožívat.

Seminář bude začínat v pátek večer v 18:00 hod. ve studiu Itaka (Korunní 35, Praha 2). V pátek dotančíme přibližně ve 20:30. Během soboty od 10:00 do 18:00 hod. budeme v tanci naše prožívání spojené s přáními a touhami prohlubovat.

Kapacita tohoto semináře je tentokráte omezena na 10 účastníků. 

Cena semináře je 1.300 Kč. 

Vaše místo bude závazně rezervováno při registraci a zaplacení zálohy 500 Kč na č.ú. 2001188171/2010.

Pokud budou na semináři cizinci, bude seminář probíhat dvojjazyčně.

English version (using google translator)

To live fully and to experience, to perceive life with every cell of your body – it brings our essential wishes to the surface. These are the wishes that are connected with our hearts. These are the desires that are essential.

What are these wishes that motivate our steps to go further in a life? What are the wishes that bring happiness to our lives? What are our essential wishes?

It is this essential wish that we make on our journey to self-experiencing. And for people who are on the way of self-experiencing is this seminar designed.

During this seminar, we will activate together the power of our imagination. We will connect with our essential wishes, dance and experience them.

The seminar will start on Friday evening at 6 PM in Itaka Studio (Korunní 35, Prague 2). We will finish around 8:30 PM on Friday. During Saturday, from 10 AM to 6 PM, we will be deepening our experience in dance with our wishes and desires.

The capacity of this workshop is limited to 10 participants this time.

The price of the seminar is 1,300 CZK.

Your place will be booked upon registration and payment of the deposit of CZK 500, account number: 2001188171/2010.

The seminar will be in held in Czech and English/German if a foreigner takes part. 

Místo konání
Studio Itaka

Rezervace:

Rezervace jsou uzavřeny.