Víkendový seminář s Unni Heim (Norsko) na téma: POŽITEK, TOUHA A ŽIVOT

Víkendový seminář s Unni Heim (Norsko) na téma: POŽITEK, TOUHA A ŽIVOT

Datum a čas: 31.05.2019 - 02.06.2019 18:00 - 17:00


 

Tento intenzivní seminář je pozváním k tomu, abychom prozkoumali požitek, potěšení a touhu ve spojení se životem. Požitek a touha jsou nejčastěji spojovány se sexualitou. Mají však své kořeny v životě samotném.

Naše tělo je plné darů a nabízí nám, abychom je žili a plně prožívali. Naše smysly jsou dveřmi do světa vnitřního i vnějšího. 

Rolando Toro, zakladatel Biodanzy, řekl: „Biodanza nás učí užívat si života naplno – užívat si vše, co život přináší. Těšit se z velkých i malých radostí.“.

„Skutečný požitek však vychází z hlubokého, autentického a ryzího místa v nás, které se váže na přirozený a zdravý entusiasmus pro život jako takový.“

Naše touhy se skládají z impulzů, které mají bázi v instinktech. 

V tomto semináři pozveme radost, požitek a touhu. Oslavíme tyto léčivé poklady, které nám život dal jako zdroj, ze kterého můžeme čerpat a můžeme se jimi na naší cestě řídit jako podle kompasu.

V pohybu dáme těmto pokladům formu a pokusíme se je ztělesnit v celé své kráse a velikosti. Přivítáme požitek a touhu v jejich vitální perspektivě, ale také v té sexuální. Využijeme spojení s vášnivým Erósem, který sebou nese kvalitu utváření života.

Unni Heim

Unni se narodila v roce 1968 na severu Norska a od roku 2003 tančí Biodanzu. Vystudovala přírodní vědy a transpersonální psychoterapii.

V roce 2000 vážně onemocněla. Měla SEBE a rakovinu. Po dlouhou dobu mohla sotva chodit a mluvit. Musela přestat pracovat, vystěhovat se ze svého domu. Její život se od základů proměnil. To jí změnilo vnímání života. Život více vibroval, každý okamžik se stal vzácnějším, bytosti jí blízké se staly důležitějšími, perspektiva se rozšířila a její život se stal posvátným.

V roce 2003 se setkala s Biodanzou. Hned zpočátku si byla vědoma  transformační a léčivé síly, kterou Biodanza má. Nejvíce ji oslovilo, jak Biodanza neustále připomíná, jak je život cenný.

„Biodanza mě podporovala během celého mého procesu. Pomohla mi růst a pokračovat v posilování mého středu. Pomohla mi v mém rozvoji a propojení se vším ve mně i kolem mě. My všichni sdílíme tuto cestu být člověkem. Došla jsem do bodu obratu, do kterého dospějeme všichni na různých úrovních. Nejlepším lékem pro lidskou bytost jsou ostatní lidé a příroda. Koneckonců mluvíme o lidské přirozenosti. Vše, co musíme udělat, je odvážit se ji přijmout a nechat ji žít.“

Toto uvědomí ji také přivedlo k pochopení léčivé síly požitku a oddání se našim nejhlubším životním touhám.

V roce 2007 otevřela v Norsku první skupinu Biodanzy a v roce 2012 školu Biodanzy, kde byl a stále je velmi vysoký počet studentů z řady zemí. Dnes vyučuje pravidelně v Norsku i v dalších zemích. Je také držitelkou licence IBF pro trénink lektorů Biodanzy v nadstavbovém modulu „Biodanza v přírodě“.

Organizační informace

Seminář se bude konat první víkend v červnu, 31. 5. – 2. 6. 2019 v prostorách centra LORIEN. Lorien leží u Berouna – asi půl hodiny autem od Prahy (směr Plzeň). Adresa: Nenačovice 80. Dejte nám vědět, pokud budete potřebovat pomoci s dopravou nebo nabízíte spolujízdu.

Program: pátek registrace 17:00 – 18:00, večeře 18:00 – 19:00, Vivencie / začátek semináře 19:30 – 21:30, sobota 10:00 – 18:00, neděle 10:00 – 17:00.

Cena semináře je 3.500 Kč – při registraci a uhrazení zálohy do 5. května 2019. Poté je cena 3.900 Kč. Pro studenty Biodanza školy Česká republika je vstupné za seminář poníženo o 500 Kč (uveďte do poznámek „student Biodanza školy). Vaše místo bude rezervováno pouze při registraci a uhrazení zálohy 1.000 Kč na č.ú. 2001188171/2010.

Cena za ubytování a vegetariánskou stravu je 1.000 Kč – první jídlo je večeře v pátek a poslední oběd v neděli. Tato cena není zahrnuta v ceně semináře a platí se v hotovosti na místě při registraci. Automaticky s vámi budeme počítat s ubytováním a stravou, pokud neuvedete jinak. Uveďte tyto informace do poznámek při přihlášení. Ubytování je na matracích v sále, ve kterém budeme tančit, případně je možné přespat ve vlastním stanu na zahradě. 

Seminář bude probíhat v angličtině a bude tlumočen do češtiny.

Místo konání
Centrum Lorien

Rezervace:

Rezervace jsou uzavřeny.