Vivencie II/VII: Cyklus na téma RYTMUS ŽIVOTA (uzavřená skupina)