Vivencie V/VII: Cyklus na téma RYTMUS ŽIVOTA (uzavřená skupina)

Vivencie V/VII: Cyklus na téma RYTMUS ŽIVOTA (uzavřená skupina)

Datum a čas: 05.03.2019 19:30 - 21:30


Místo konání
Karlínské Spektrum